ชื่อ - นามสกุล :นายอานันท์ ไตรศิริพานิช
ตำแหน่ง :พนักงานจ้างตามภารกิจ
หน้าที่หลัก :งานธุรการ
ที่อยู่ :โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
Telephone :045254669
Email :
กลุ่ม / แผนก : งานธุรการ นักการภารโรงและพนักงานจ้างทั่วไป
หน้าที่ในกลุ่ม : งานธุรการ