ชื่อ - นามสกุล :นายสิทธิชัย เพียรสุขเวช
ตำแหน่ง :ครูเชี่ยวชาญ
หน้าที่หลัก :หัวหน้าสายชั้น/จัดการเรียนการสอน
ที่อยู่ :โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
Telephone :045254669
Email :
กลุ่ม / แผนก : สายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าสายชั้น/จัดการเรียนการสอน