ชื่อ - นามสกุล :นางชลิตา พรหมสิทธิ์
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้าสายชั้น/จัดการเรียนการสอน
ที่อยู่ :โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
Telephone :045254669
Email :
กลุ่ม / แผนก : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้าสายชั้น/จัดการเรียนการสอน