ชื่อ - นามสกุล :นางสาวกชมล โกษาพันธุ์
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :จัดการเรียนการสอน
ที่อยู่ :โรงเรียนเทศบาลบูรพาอุบล ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
Telephone :045254669
Email :
กลุ่ม / แผนก : สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
หน้าที่ในกลุ่ม : จัดการเรียนการสอน